Kommentar

Skrevet av ansvarlig redaktør Øystein Hage.

Styreverv-rot og tvilsom etterlønn har preget fiskeriminister Geir Inge Sivertsens (H) første uker i statsrådsstolen. Først avslørte Dagbladet at ministeren hadde fått 120.000 kroner i etterlønn mens han var statssekretær. Tidligere denne uken fortalte Dagens Næringsliv at senjaværingen hadde glemt å trekke seg fra en rekke styreverv, selv om han var i et regjeringsverv. Det gjorde han først siste helg.

Øystein Hage, ansvarlig redaktør/adm. direktør IntraFish, Tekfisk og Fiskeribladet Foto: Marius Fiskum

Det er ikke enkelt å ha tungen bent i munnen når det dreier seg om makt, posisjoner og styrehonorar, og det er naturlig å stille spørsmål ved Sivertsens dømmekraft i disse to sakene. I mellomtiden får han trøste seg med at han følger i god fiskeriminister-tradisjon. Han er ikke første fiskeristatsråd som har rotet med hattene, og blir helt sikkert ikke siste.

Sjømat-venner

Sivertsen er fra Senja, en av Norges største og viktigste fiskerikommuner. Han har vært ordfører i nedlagte Lenvik kommune, og har derfor fiskekontaktene i orden. Der holder jo blant annet oppdrettsgiganten Salmar til. Som lokalpolitiker var han med på lobbe for selskapet. Han har også lagt forholdene til rette for lakseselskapets gigantfabrikk i kommunen. Sivertsen har også fått kritikk av fiskerne på Senja for å ha hjulpet en annen laksegigant, Norway Royal Salmon, til en oppdrettslokalitet.

Selv holder statsråden hus på Finnsnes, der han er omgitt av fiskeadvokater, oppdrettere og fiskere. Veien er i tillegg forholdsvis kort til kollega og nær partivenn Rolf-Bjørnar Tøllefsen (H) ute på Husøy.

De to er kanskje ikke naboer i ordets rette forstand, men nære er de i alle fall. Storrederen, høyremannen og oppdretts-skeptikeren Tøllefsen var svært fornøyd med valget av Sivertsen, noe han gjentatte ganger også har uttalt.

Gleden over Sivertsen var så stor at han spredte statsrådens Fiskebåt-tale om kvotebank-farskapet på sosiale media. Tøllefsen er en mann med mange meninger og interesser – og kontakter. Det vet han å utnytte.

Det er jo også verdt å nevne at Tøllefsen var en av dem som bevilget Sivertsens omstridte etterlønn.

Verv på rekke og rad

Dagens Næringsliv listet tirsdag opp alle styrevervene Sivertsen hadde glemt å frasi seg, og med få unntak er de fleste nokså ufarlige for en fiskeristatsråd. Unntaket er styreledervervet i Blått kompetansesenter Nord og vervet i Visit Senja Region. I disse selskapene burde aldri en fiskeristatsråd sittet som styremedlem.

Dette kan illustrere med følgende betraktninger:

På det samme lille fiskeværet Husøy ytterst på Senja som Tøllefsen bor, lever to av statsrådens andre styrekolleger, Randi og Rita Karlsen. Randi delte Sivertsen ansvar med i Blått kompetansesenter nord, mens den mer kjente søsteren Rita var i styret i rådgivningsselskapet Profilgruppa med Sivertsen. De to driver selskapet Brødrene Karlsen, og har mektige interesser både i hvitfisk- og rødfiskindustrien.

Menn med makt

En annen nær kollega er Håvard Høgstad, som bor litt lenger nord i Troms, på Skjervøy. Han har også vært styrekollega til statsråden i Blått kompetansesenter Nord. Når Høgstad ikke driver Arnøy laks, er han styreleder i organisasjonen Sjømatbedriftene – en av de andre virkelige maktfaktorene i sjømat-Norge.

Andre som kan nevnes er Jan Børre Johansen i Johansen Sjøfarm og Lerøy Aurora, samt Ole-Herman Strømmesen, også i Lerøy Aurora. Begge har deltatt på de samme styremøtene som Sivertsen. De andre styrekollegene fra Blått kompetansesenter nord har interesser i fiskesalg, fiskemottak og brønnbåtnæringen. Med andre ord er hele bransjen godt representert i Sivertsens styreunivers. Så ingen skal si at statsråden ikke har kontaktene i orden.

Et av de andre problematiske selskapene er Visit Senja Region, der blant annet turistfiske-næringen er godt representert. Styrekollega Berit Wilsgård Olsen eier Senja Fjordhotell og Frovåg Havfiske. Det bør fiskeriministeren huske på når han skal stramme inn reglene for turistfiskenæringen i 2020.

Hvem er venn eller nabo?

En ting er uansett sikkert. Innspillene fra tidligere styrevenner kommer Sivertsen garantert til å få mange av fremover. Det vil derfor bli tøft å sjonglere mellom hvem som er venner eller naboer. Og mellom dem som kun har egeninteresser.

Disse problemstillingene viser klart og tydelig at Sivertsen burde forstått allerede før jul at et styreverv ikke kan kombineres med en regjeringsjobb. Hverken som statssekretær eller som minister funker det. At bjellene derfor ikke ringte, kan få noen hver til å undre seg. Og da har jeg ikke engang nevnt håndteringen av etterlønnen.

Trang start

Sivertsen har med andre ord hatt en litt trang start på statsrådsgjerningen. Da kan det sikkert være godt å få puste ut hjemme på Finnsnes, ikke langt fra der hans forhenværende rådmannskollega Bjørn Fredriksen bor. Han ble ansatt av Sivertsen, og er samtidig tidligere nøkkelperson i fiskerikonsernet Nergård. Og for ikke å glemme; Finnsnes er til og med eksstatsråd Per Sandbergs tidligere hjembygd.

Spørsmålene er stilt, og Sivertsen må tydeliggjøre bindingene som fort vil oppstå når politiske vedtak tas. Han bør uansett håndtere dem bedre enn både etterlønn og styreverv.

NB! Rita Karlsen påpekte overfor Fiskeribladet torsdag kveld at hun ikke lenger sitter i styret i Profilgruppa sammen med Geir Inge Sivertsen. Ifølge informasjon i Brønnøysundregistrene er hun imidlertid fremdeles styremedlem i selskapet.