En slik avklaring må også komme for å imøtekomme vedtaket i Stortinget i juni, der det avslutningsvis heter: «Saken må sluttføres i Stortinget våren 2020, med sikte på mulig ikrafttredelse medio 2020. Havbruksfondets innretning og fordeling sees i sammenheng med annen beskatning»

Vi er imot en statlig grunnrenteskatt, spesielt i denne krevende tiden som norsk næringsliv står i. I denne situasjonen vil det være uforsvarlig å pålegge denne havbruksnæringen en slik stor og ekstra skattebelastning.

Det er viktig at Regjeringen nå gir trygghet rundt fremtidige rammebetingelser for norsk havbruksnæring. Enkelte investeringer er satt på vent, og det er nå behov for at Regjeringen vurderer tiltak for å få igangsatt prosjekter som vil øke bærekraftig matproduksjon langs norske kysten.