Da jeg fikk oppgitt dato på neste innlevering til IntraFish, den 17.3, hadde jeg tenkt at jeg skulle skrive innlegget på