LESERINNLEGG:

Dette leserinnlegget er skrevet av prosjektleder for kommunikasjon i Norske Lakseelver Pål Mugaas.

Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst.

Fiskeriministeren støtter seg isteden på en styringsgruppe bestående av tre enkeltpersoner. Disse skal igjen støtte seg på data som den nedsatte ekspertgruppen (forskere) legger frem i sin rapport.

De tre enkeltpersonens faglige kvaliteter er det lite å si på, men det vil være et hardt press fra oppdrettere i område 3,4 og 5 for å unngå nedtak i produksjonen, og det er helt urimelig å legge så mye ansvar på de tre representantene for henholdsvis Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og NINA.

Flere andre ting tyder på at det drives en hard kamp for å unngå rødlyset på Vestlandet.

I oktober kom Havforskningsinstituttets oppsummering av årets luseovervåkning. Denne rapporten har alltid tidligere inneholdt en konkret vurdering av lusas påvirkning på vill laksefisk i de enkelte fjordsystemene. Denne vurderingen fra forskerne er nå fjernet.

Havforskningsinstituttet har også, ifølge dem selv, lagt om sin årlige risikorapport til å snakke om fremtidige utfordringer fra oppdrett, fremfor å beskrive nåsituasjonen. Denne rapporten slippes 9. desember, antagelig samme dag som Nesvik kunngjør hvilke områder som får hvilken farge.

Rapporten fra ekspertgruppen til styringsgruppen blir heller ikke offentlig tilgjengelig før Nesvik har bestemt seg. Dermed er det ikke mulig å komme med innspill fra andre faginstanser.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.