Leserinnlegg

Dette innlegget er skrevet av Fagsjef maritim i Sjømat Norge, Arild Rød.

Fiskevelferd er helt sentralt dersom havbruksnæringen skal kunne realisere sitt potensial. Det gjelder ikke bare hos oppdretterne, men er et viktig krysningspunkt mellom brønnbåtrederiene og næringen for øvrig.

Onsdagens dialogmøte, der fiskeriminister Harald Tom Nesvik hadde invitert Sjømat Norge og Kystrederiene til møte hos Nærings- og fiskeridepartementet, hadde et sterkt veterinærfaglig preg, der termisk avlusning og behandling av transportvann sto på agendaen. Sjømat Norges delegasjon besto av Roger og Robin Halsebakk fra Sølvtrans, Kjell Evenstad Hestø fra Norsk Fisketransport, Inge Berg fra Nordlaks, samt Arild Rød og Henrik Stenwig fra Sjømat Norge.

Fiskeriministeren benyttet anledning i møtet med brønnbåtnæringen til å løfte frem betydningen av å ta fiskevelferd på alvor. Sjømat Norge mener at veterinærfaglige spørsmål står helt sentralt i fastsettelsen av rammene for drift og operasjoner av brønnbåtnæringen.

Et godt beslutningsgrunnlag er en forutsetning for gode endringer i regelverket. Vi synes det er positivt at ministeren ønsker å være så tett på næringen ved at han inviterer næringsaktørene til dialogmøte. På den måten får både vi og ministeren anledning til å utveksle informasjon hyppig som kan sørge for bedre rammebetingelser til det bedre både for fiskevelferden, brønnbåtnæringen og oppdretterne.