Utviklingskonsesjonene i fiskeoppdrett har blitt godt mottatt som et positivt virkemiddel for å motivere oppdrettsnæringen til å investere i ny teknologi for å løse næringens utfordringer, særlig på miljøområdet. Store utviklingsprosjekter for ny teknologi skal få egne konsesjoner for å prøve