Mens mye av den alternative, eller nye sektoren for akvakulturfôringredienser fortsatt sliter med å generere nok skala til å kommersialisere, kan sektoren få et nytt momentum ettersom globale økonomiske trender endres.

Inflasjonen har presset kostnadene

Oppdrettsselskaper over hele verden prøver å navigere etter nye markedskrav og omgå pris-, tilbuds og logistikkaoset til en endret global handelsflyt.

Store fôrselskaper som Skretting, Cargill og BioMar er avhengige av lange forsyningskjeder og råvarer som svinger kraftig i pris, noe som gjør dem enda mer utsatt for forstyrrelsene.