Det er en oppgang på 0,8 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på XX kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå torsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 23 endte på 13.618 tonn, noe som er 17,7 prosent mindre enn uken før da det ble eksportert 16 537 tonn fersk laks.

I uke 23 ble det eksportert 432 tonn frossen laks. Prisen på frossen laks i uke 23 var 93,56 kroner kiloet.

Lakseprisen ligger som kjent skyhøhy over tilsvarende uke i 2021, da fersk laks ble omsatt for 57,64 kroner per kilo.

Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.