- Et redusert volum har gitt høyere pris for ørret sammenlignet med laks i første kvartal 2021. Dette har ført til at enkelte markeder som Ukraina, Malaysia og Indonesia har