Selskapet er av Statsforvalteren i Troms og Finnmark pålagt å brakklegge lokaliteten til miljøstanden i overgangssonen er forbedret til «moderat» eller bedre, og ved ytre grense