Restråstoffet fra den norske fiskeflåten er på 954.000 tonn og utnyttes bedre enn noen gang, skriver Sintef