Alsaker-konsernet omsatte for 1,6 milliarder kroner, og fikk en driftsmargin på 35 prosent i 2017, ifølge en pressemelding.

Alsaker-konsernet driver fem smoltanlegg, 22 matfiskkonsesjoner og et slakteri. Produksjonen i konsernet skjer i 13 kommuner i Hordaland og Rogaland.

I 2017 produserte konsernet 31.000 tonn laks, mot 32.500 tonn året før.

– Produksjonsmessig har 2017 vært et heller svakt år for konsernet. Både produksjonsvolumet og slaktevolumet gikk litt ned sammenlignet med 2016. Det er fremdeles mye tilveksttap i forbindelse med avlusing av laks, opplyses det i pressemeldingen.

Det påpekes at det internasjonale markedet for laks har vært preget av en sterk etterspørsel også i 2017. Det globale tilbudet av atlantisk laks økte med cirka 2 prosent, mens gjennomsnittlig eksportpris på laks fra Norge ble redusert med cirka 5 prosent sammenlignet med forrige år.

Konsernet har brukt over 130 millioner kroner i utviklings- og innovasjonsprosjekt i 2017.

Bokført egenkapital i konsernet var ved utgangen av året på kr 1.145 millioner – noe som gir en egenkapitalandel på 58 prosent.

Alsaker (konsern) Alle tall i millioner kroner.


20172016Endring
Omsetning1 621,41 757,1-7,7 %
Driftsresultat567,7700,4-18,9 %
Resultat før skatt550,6710,3-22,5 %
Driftsmargin35,0 %39,9 %-12,2 %