Fiskeridirektoratet melder at en opptelling har vist at det rømte om lag 14.000 smolt ved lokalitet Halsbukta i Tingvoll kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke.

Rømmingen skjedde under lossing av smolt fra brønnbåten "Frøystrand" som tilhører Frøy rederi den 6. januar.

Fisken var på rømmingstidspunktet cirka 100 gram i snitt.

Utsatte telling

Fiskeridirektoratet viser til at de anså det som sannsynlig at det var snakk om en større rømming, men på grunn av fiskens størrelse ble det av dyrevelferdsmessige årsaker bestemt å utsette tellingen av fisken til den ble større. Det ble også vurdert at eventuelle utfordringer med tellefeil ville bli redusert dersom man ventet med å telle fisken.

Vurderer tiltak

«Merden der brønnbåten satte ut fisken, har blitt nøye fulgt opp siden rømmingstidspunktet med blant annet ukentlige rapporteringer av antall dødfisk. Fiskeridirektoratet har også fulgt opp en kontrollmerd, og det ble gjennomført telling av begge merdene for å kunne ha oversikt over mulige tellefeil», skriver direktoratet i meldingen.

Fiskeridirektoratet viser til at de følger opp BB Frøystrand og Frøy Rederi i forhold til etterlevelse av akvakulturregelverket, og at de vil vurdere eventuelle tiltak knyttet opp mot rømt laks.