Samtidig har omsetningen holdt seg relativt stabil, og økte med 2,3 prosent i løpet av 2019 til 520,8 millioner kroner. Resultatet før skatt økte med