Ballangen Sjøfarm i Ofoten mistet over 800 000 fisk i algeoppblomstringen i fjor vår. – Det