Den nye aksjonæren er Blue Future Holding. Det er et selskap som investerer