Under Aps landsmøte i helgen, ble det vedtatt at partiet har et mål om å realisere Nord-Norgebanen. Et forslag blir nå fremmet i Stortinget.

- Jeg har stor tro på at dette skal kunne samle et bredt flertall i Stortinget siden også Sp, Frp og SV har signalisert at de ønsker å få på plass vedtak om Nord-Norgebanen i behandlingen av denne saken, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Under behandlingen av Nordområdemeldingen i Stortinget i dag vil Arbeiderpartiet fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen få på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norge-banen i Nasjonal transportplan - for å avklare trasé- og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og framdrift - slik at prosjektet bringes framover med mål om å realisere Nord-Norge-banen.»