OTC-listen, som også omtales som gråmarkedet, er en mindre regulert markedsplass for aksjer. Det er typisk første steg mot en børsnotering. Arnarlax-aksjen hadde første noteringsdag fredag 15. november. Da endte