Det færøyske oppdrettsselskapet har nå kjøpt 150.974.735 aksjer i The Scottish Salmon Company (SSC) totalt. Dette tilsvarer omtrent 77,8 prosent av hele aksjebeholdningen i