Ein kommunedelplan for sjøareal rundt øya Selja i Stad kommune i Vestland er på høyring. Selje kloster ligg på nordsida av øya.