Ein kommunedelplan for sjøareal rundt øya Selja i Stad kommune i Vestland er på høyring. Selje kloster ligg på nordsida av øya. Ifølge mytane dreiv Sankt Sunniva i land på Selja på slutten av 900-talet.

Biskopen i Bjørgvin protesterer mot at det skal kome oppdrettsanlegg ved Selje kloster. Det skriv NRK.

Eit slikt anlegg vil øydelegge den visuelle horisonten og «forstyrre opplevinga av å bli sett tusen å tilbake i tid», seier Halvor Nordhaug.