Som IntraFish tidligere har skrevet, vil dagens administrerende direktør Terje Martinussen bli ferdig med sitt åremål i august 2016. Letingen etter hans etterfølger er nå i full gang.

Sjømatrådet har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Marianne E. Johnsen, nestleder Sverre Søraa og ansetterepresentant Trude Bessesen. Rekrutteringsbyrået Delphi Consulting bistår i prosessen.

- Vi er veldig opptatt av at det skal være en grundig og bred prosess, sa Johnsen til IntraFish i desember. Søket vil ikke bli begrenset til sjømatsektoren, fikk vi da opplyst.

En