Islandske torskeprodusenter vurderer mulighetene for å utvide markedet for fersk torsk. Det vil kunne bidra til å dempe for konsekvensene av fallet i pundets verdi som følge av Brexit. - Vår