- Vi ser at med den usikkerheten koronavirussituasjonen medfører, er kansellering dessverre det eneste riktige å gjøre. Tryggheten og helsen til våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet generelt, veier tyngst, sier administrerende direktør Fredrik Witte i Cargill Aqua Nutrition North Sea til IntraFish.

Cargills Nyttårsmøte i Tromsø i januar og Solstrandkonferansen i februar er begge tradisjonsrike arrangementer som har samlet næringen gjennom flere tiår. I løpet av de siste årene er deltakertallet på hver konferanse kommet opp i flere hundre.

De årlige, regionale Microteket-møtene som tradisjonelt har vært arrangert gjennom høsten og vinteren, vil også bli kansellert av samme grunn.

Cargill planlegger ikke digitale arrangementer som erstatning for konferansene.

- Vi har vurdert dette, men vi vet at i tillegg til det faglige innholdet, ligger mye av verdien i disse samlingene i det uformelle og det sosiale. Det er vanskelig å gjenskape denne dialogen og kontakten i et digitalt format. Når smittesituasjonen tillater det, kommer vi sterkt tilbake, sier Witte.