Det uttaler oppdrettsselskapet Cermaq etter at Nærings- og fiskeridepartementet nå har sagt endelig nei til utviklingskonseptet FlexiFarm. Det er ilaks.no som omtaler avslaget i dag, hvor Cermag altså får avslag på 13 utviklingstillatelser.

- Vi er både skuffet og overrasket over avslaget. Departementet skal nå starte et strategiarbeid for bl.a. lukket teknologi og offshore produksjon og samtidig avslås en løsning for lukket teknologi som både ivaretar all smitterisiko i sjøen og kan sikre kostnadseffektiv tilgang til postsmolt for offshore produksjon, sier administrerende direktør i Cermaq Norway, Knut Ellekjær, i en epost til IntraFish.

Selskapet peker på at lukkede anlegg er ikke fullgode uten at man har en effektiv rensing av inntaksvannet, dette viste ikke minst algeoppblomstringen i 2019.

- Det finnes ikke teknologi for effektiv rensing av de store vannmengder som må til for et sjøanlegg. Nåværende renseteknologi på land er ikke tilpasset så store vannmengder eller konstruksjoner og miljøet i et sjøanlegg. Vi er derfor grunnleggende uenig i Departementets skjønn, skriver selskapet videre.