– Normalt selger vi ikke til konkurrenter, men i dette tilfellet ble det gjort et unntak. Vi fikk en grei pris, og