- Angrepet gjorde at ferdigstillelsen av årsresultatet ble forsinket med rundt en måned, noe som gjorde at også salgsprosessen ble litt forsinket, sier Knut Nesse til IntraFish.