Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt melding fra Mowi Norway AS om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland. Nå ønsker direktoratet tips og bilder fra publikum om fangst av rømt fisk i området, for å skaffe seg et bilde av omfang og spredning av den rømte fisken, skriver de i en nyhetsmelding.

I nyhetssak 2. januar ble det meldt om at det var oppdaget et større hull i en av nøtene på Melfaldskjæret 30. desember 2019. Det ble derfor gjennomført dykkerinspeksjoner på samtlige merder på denne lokaliteten og på nabolokaliteten Blomsøråsa. Det ble funnet hull av ulik størrelse i ytterligere 4 nøter.

En omfattende gjenfangstaksjon er satt i gang innenfor en radius på fem km fra nevnte lokaliteter. Oppdrettsselskapet har engasjert fem profesjonelle fiskere/fartøy til å bistå seg i dette arbeidet. Dårlig vær har vært en utfordring, men det er så langt gjenfanget 581 laks i størrelsen 1,6 - 2,7 kg.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277, opplyses det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Direktoratet understreker samtidig at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Direktoratet har tidligere meldt at det er 2.540 oppdrettslaks som har rømt fra lokaliteten i Nordland.