– Det er helt naturlig at laksenæringa klarer seg relativt bra, mens store deler av annet næringsliv har utfordringer under pandemien, både i Norge og internasjonalt, sier Anne Hvistendahl.

Hun er én av de mektigste personer i norsk og global sjømatnæring. Hvistendahl har ledet sjømatsatsingen til Norges største bank de siste åtte årene og er bankens globale sjef for sjømat.

Banken er verdens største og ledende sjømatbank med en totaleksponering, det vil si utlån, garantier og ubenyttede kreditter, på svimlende 60 milliarder kroner.