– Det er helt naturlig at laksenæringa klarer seg relativt bra, mens store deler av annet næringsliv har utfordringer under pandemien, både