WFE

Alle tall i saken er omregnet til rund vekt (WFE), med mindre annet er oppgitt.

WFE er en forkorting av det engelske uttrykket whole fish equivalent.

For den dominerende kategorien, fersk hel laks, har kiloprisen i snitt vært kroner 59,90 hitill i år. Det er mindre enn 1 prosent lavere enn for samme periode i fjor.

Verdien av den samlede lakseeksporten var 51,8 milliarder kroner. Det er ned 363 millioner kroner, eller under 1 prosent, på i fjor.

– Jeg vil påstå at det slett ikke er så verst, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til IntraFish.

Ørret kommer i tillegg

Aandahl vil plusse på verdien av ørreteksporten.

Der har verdiøkningen vært 11 prosent til 2,9 milliarder kroner, mens volumveksten har vært mer enn dobbelt så stor, nemlig 28 prosent til over 63.800 tonn.

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd i Tromsø. Foto: Trude Bessesen

– Vi registrerer noe svakere prisutvikling for ørreten i forhold til solgt volum, konstaterer analytikeren og forklarer det med problemer for markedsadgangen.

Grensen til Hviterussland har vært stengt siden januar.

– Hviterussland var i fjor Norges desidert største enkeltmarked for ørret. Landet kjøpte alene mer ørret enn EU samlet sett. Landet bearbeider fisken for det russiske markedet som er stengt for direkte import av matvarer fra Norge og Vesten, sier han.

I tillegg har ørreten på grunn av pandemien slitt med økte flyfrakt-kostnader til oversjøiske markeder i Asia og USA.

Samlet sett har Norge solgt laks og ørret for 54,8 milliarder kroner. Det er det samme som i samme periode i fjor, eller under en halv prosent ned.

– Eksporten har klart seg relativt godt under koronaen. Men ikke glem at vi har vært mye hjulpet av ei svekket norsk krone, sier Aandahl.

Samlet sett, alle fiskeslag, er det hittil i år eksportert sjømat for 76,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på 1 prosent, eller 623 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra Norges Sjømatråd mandag morgen.

Økt bearbeiding

Et annet positivt trekk er at andelen bearbeidet laks har økt både i volum og verdi med 3 prosentpoeng mot i fjor, fra 17 til 20 prosent i volum og fra 20 til 23 prosent i verdi.

Fersk hel laks har utgjort 79 prosent av all lakseeksport til og med september.

Fersk hel er ned 3 prosent til 729.000 tonn.

Eksporten av fryst hel utgjør 1 prosent av Norges totale lakseeksport. Det vil si 12.000 tonn, som er ned 21 prosent fra samme periode i fjor.

Røykalaks utgjør kun 0,17 prosent av totaleksporten. Der var reduksjonen 46 prosent i perioden til 929 tonn produktvekt.

Utvalg av røykalaks i supermarked i Frankrike. Norge eksporterer en råvare og røyking foretas i fabrikker på kontinentet. Norsk laks sysselsetter 20.000 EU-borgere i foredlingsindustrien. Foto: Per Thrana

Fersk filet utgjorde 12 prosent av Norges samlede lakseeksport, eller 111.000 tonn produktvekt.

Frossen filet utgjør 6 prosent av Norges samlede lakseeksport. Det vil si 59.000 tonn produktvekt.

Både fersk og frossen filet er opp 18 prosent i volum på samme periode i fjor.

De tre største

Norges tre største laksemarkeder for direkte eksport bare styrker sin posisjon.

  • Polen er opp 14 prosent til 147.000 tonn.
  • Frankrike er opp 5 prosent til 85.000 tonn.
  • Danmark er opp 2 prosent til 84.000 tonn.

Danmark er en hub der kjøper overtar forsendelsen, i tillegg til at danskene er store på videreforedling og videre eksport.

– Av de tre største er kun Frankrike et stort konsummarked, sier Aandahl.

Norges største konsum-marked for laks er Tyskland. For direkte eksport kommer Tyskland på niende plass i perioden. Tyskerne importerer bearbeidet fisk, særlig fra Polen, men også fra Danmark og Nederland.

I en tabell nederst i artikkelen er Norges 20 største markeder for direkte eksport rangert.

Oppdrettsanlegg ved Træna på Helgeland. Foto: Norges sjømatråd

September

– Etter redusert eksport i feriemånedene juli og august, ser vi ny vekst i eksportverdien for laks. Reduksjonen i feriemånedene ser vi som resultat av redusert etterspørsel, spesielt i restaurantsektoren i Europa, noe som skyldes redusert turisme under koronapandemien, sier Aandahl.

I september økte Norges samlede lakseeksport med 3,5 prosent på i fjor til 129.000 tonn for alle produktkategorier.

Eksporten av fersk hel laks endte i forrige måned på 93.000 tonn, det vil si opp 3 prosent i volum sammenliknet med samme måned i fjor.

Lakseoppdrett Vest-Finnmark. Foto: Agnar Berg

Prisen i kroner og euro

Kiloprisen var ned 1 prosent i snitt i september til kroner 49,54.

Målt i euro var kiloprisen ned 9 prosent til 4,60.

– Det gir oss drahjelp. I fjor i september var kiloprisen 5,03 euro og også det var lavt. Vi må tilbake noen år for å finne en kilopris som var like lav i euro som i september i år, sier Aandahl.

Trenden holder seg

Trenden med økt salg av bearbeidet produkt holder seg i september.

Eksporten av fersk filet er opp 29 prosent på i fjor til nesten 9.620 tonn produktvekt.

Det gikk ut samme volum fryst filet som i fjor, det vil si 4.733 tonn produktvekt.

– Vi hadde oppblomstring i salget av frossen laks da landene stengte ned i begynnelsen av pandemien. Folk hamstret varer som skulle vare lenge. Når landene nå åpner opp igjen, dabber hamstringen av, sier Aandahl.

Tabellen rangerer Norges 20 største markeder for direkte eksport av atlantisk laks for de tre første kvartaler i 2020. Kvantum er omregnet til rund vekt, WFE:

* * 2019 2020 Endring Rel. endring
* Totalt 921 603 920 892 -711 0 %
1 Polen 128 654 147 053 18 399 14 %
2 Frankrike 80 604 84 523 3 919 5 %
3 Danmark 82 231 84 185 1 954 2 %
4 Spania 59 060 60 218 1 158 2 %
5 Nederland 53 551 59 934 6 383 12 %
6 Storbritannia 51 340 51 785 445 1 %
7 USA 49 174 48 776 -398 -1 %
8 Italia 50 820 43 654 -7 166 -14 %
9 Tyskland 35 321 37 010 1 689 5 %
10 Sverige 34 649 34 117 -532 -2 %
11 Litauen 33 423 29 640 -3 783 -11 %
12 Japan 30 558 29 589 -969 -3 %
13 Sør-Korea 22 812 24 917 2 105 9 %
14 Finland 23 242 23 999 757 3 %
15 Israel 15 348 15 873 525 3 %
16 Kina 20 671 14 044 -6 627 -32 %
17 Ukraina 12 518 11 872 -645 -5 %
18 Thailand 12 239 10 189 -2 049 -17 %
19 Hongkong 12 411 10 104 -2 307 -19 %
20 Taiwan 9 444 9 558 114 1 %

Kilde: Norges sjømatråd