– Aller Aqua vil bruke nye råvarer, blant annet tunikatmel, encelleprotein og erteproteinkonsentrat i produksjonen av fôr til laks og regnbueørret. Etter laboratorieforsøk vil de ulike typene fôr testes under kommersielle