Lakseoppdrett skaper ringvirkninger, blant annet for marin–teknologiingeniører som tegner skip, merder og andre konstruksjoner. IntraFish skrev torsdag om Salt Ship Design, som blant annet tegner en rekke brønnbåter. Vi traff dem på messen Nor–Shipping utenfor