Et prosentpoeng av veksten gjennom trafikklyssystemet blir lagt ut til fastpris på 156.000 kroner tonnet, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) tirsdag morgen. Til sammenligning var fastprisen på 120.000 kroner tonnet