Det opplyste organisasjonen i en melding fredag ettermiddag.

Firda Seafood Group og alle det datterselskap er nå medlem i organisasjonen.

-Vi er naturlig nok svært glade for at vi har fått Firda Seafood Group og alle de bedriftene som ligger under denne paraplyen inn som medlemmer hos oss. De passer helt perfekt inn hos oss. De er et offensivt selskap med lokalt eierskap og forankring, og med en leder gjennom Braanaas som fremstår som en solid samfunnsbygger både i forhold til havbruksnæringen og for lokalsamfunnet han operere i, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene i meldingen.

Har ikke vært medlem

Firda Seafood har ikke vært medlem i noen næringsorganisasjon på flere år.

- Vi har stått uten organisasjonstilknyting i flere år, og valgte nå å gå inn i Sjømatbedriftene fordi det er en liten og snerten organisasjon som i de senere årene har markert seg klart og tydelig som talerør i saker som angår oss. Det å være medlem i en organisasjon som representerer mindre familieeide virksomheter med sterk lokal forankring er viktig for oss. Vi ser med uro på regulatoriske endringer i lov og forskriftsverk som forringer denne gruppen bedrifters mulighet til vekst og utvikling. Her har Sjømatbedriftene vært tydelige, dette er viktig for Firda Seafood Group, sier Firda-eier Ola Braanaas i meldingen.

Sjømatbedriftene har det seneste året markert seg blant annet som en motstander av konseptet om å ta slaktebåter med laks rett til utenlandske terminaler (Norwegian Gannet-saken) - en sak hvor storebror Sjømat Norge ikke har flagget syn grunnet delte meninger blant medlemmene.