Torsdag ble det kjent at skotske myndigheter komme med lettelser i regelverket om hvor mye fisk oppdretterne får ha i sjøen. Årsaken er usikkerhet og