Mannen ble truffet i hodet av skyvearmen i palleteringsmaskinen på et fiskemottak i Egersund 5. oktober 2017.

Skyvearmen kunne komme i bevegelse når det var personer inne i maskinen hvis maskinen sto på «automatic», og slik var det i en periode på opp mot ett år før ulykken, ifølge forelegget.

Dette skyldtes at en arbeider hadde manipulert sikkerhetsanordningene på to dører inn til området med de bevegelige delene av maskinen ved å skru løs metallskiver fra dørene og feste dem til karmen, slik at maskinen på ethvert tidspunkt registrerte at sikkerhetsdørene var i lukket posisjon.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Boten som Global Egersund har vedtatt omfatter også brudd på interkontrollforskriften fordi manipuleringen ikke ble oppdaget.

Saken har vært etterforsket av Sør-Vest politidistrikt og Økokrim. Arbeidstilsynet har inngitt anmeldelse i saken.

Selskapet vedtok ikke oppreisningskravet på 150.000 kroner hver til avdødes kone, sønn og mor. Disse kravene må derfor eventuelt forfølges utenfor straffesaken, som nå er endelig avgjort.