Lakseeksport mellom Norge og Kina har vært vanskelig siden den kinesiske forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Lio Xiaobo (1955 – 2017) fikk fredsprisen i 2010. I desember 2016 ble norske og kinesiske politikere enige om en «normalisering av forholdet mellom landene» – og at arbeidet med frihandelsavtale skulle gjenopptas.

Helt normalisert ble det ikke. Siden mars 2015 hadde Kina stengt for import av laks fra fylkene Troms, Nordland og Sør–Trøndelag etter påståtte funn av ILA– og PD–virus fra eksportører. Det er ikke ubetydelige fylker i lakseproduksjon – de står for over 40 prosent av totale volumer. Gleden var derfor stor da kinesiske myndigheter åpnet også for disse tre fylkene i begynnelsen av juli.

– Dette er en ny milepæl på veien inn i det kinesiske markedet, og en kjempegod nyhet for sjømatbedriftene våre. Nå kan lakseprodusenter fra hele Norge selge laks til Kina, sa daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding 5. juli.

Det som ikke har kommer særlig frem i media, er at tre store slakterier ikke var godkjente. Det er de fortsatt ikke. Slakteriene er:

  • Salmars Innovamar på Frøya
  • Lerøy Aurora på Skjervøy i Troms
  • Nordlaks på Stokmarknes

Mattilsynet: Jobber med saken

Kinesiske «Certification and Accreditation Administration (CNCA)» har en offentlig liste over godkjente norske sjømateksportører. På det at de tre omtalte selskapene fortsatt ikke er godkjent.

– Det var nettopp på laks fra nettopp disse tre det var påståtte funn som gjorde at de stengte. Vi vet ikke hvorfor de ikke er godkjent igjen ennå, og har sendt over informasjon til kinesiske myndigheter med ønske om at også disse åpnes, sier Harald M. Misje til IntraFish. Han er seniorrådgiver ved Mattilsynets seksjon for eksport og import.

Misje sier at CNCA og kinesiske tollmyndigheter var på besøkt til blant annet disse virksomhetene da de besøkte Norge i mars.

– Vi ser ingen grunn til at de tre virksomhetene fortsatt skal være stengt. Vi har som sagt bedt om at de blir godkjent igjen. Det gjorde vi før sommeren. Vi kommer til å purre det ganske snart, sier han.

Misje sier videre at de ennå ikke har fått inspeksjonsrapporter fra CNCAs besøk i Norge, men at også det skal bli etterlyst snart.

– Når tror de at de tre kan bli godkjent igjen?

– Det vet vi ikke, men vi håper at det skjer så snart som mulig. Vi bruker store ressurser på å få det til. Det gjør også Sjømatrådet og Nærings– og fiskeridepartementet. Vi håper at det løser seg snart.

Nordlaks: – Veldig uheldig

Nordlaks slakter all sin fisk på eget slakteri, og får dermed ikke solgt noe til Kina for tiden.

– Det er veldig uheldig. For oss som er utestengt, er det konkurransevridende. Vi håper at de som kan gjøre noe for å få åpnet opp, gjør det de kan, sier kommersiell direktør Merete Kristiansen til IntraFish.

Kristiansen mener at det er ingen grunn til at de skal være utestengt.

– Kineserne var på inspeksjon hos oss i mars. Vi håper at det vi presenterte, og det Mattilsynet presenterte, gjør at det åpnes opp igjen så snart som mulig, sier Kristiansen.

– Laksen som det i sin tid ble påstått inneholdt ILA stammer vel hos Isqueen, som slaktet hos dere. Hvordan er forholdet deres til dem?

– Vi har et godt og profesjonelt forhold til alle som slakter hos oss, og stoler på at de gjør det de skal, sier Kristiansen. Hun opplyser at de har rundt ti faste kunder som slakter hos dem. I tillegg er slakteriet godkjent for sanitærslakt.

Salmar: – Uforståelig

Salmar er mindre påvirket enn Nordlaks, men mer enn Lerøy. Det meste av Salmar–laksen slaktes på Hitra. I Troms slakter de nettopp ved Lerøys anlegg, som er utestengt, men de kan fortsatt selge Finnmark–laksen sin til Kina.

«At vi fremdeles er stengt ute er for oss uforståelig. Ifølge våre kilder jobbes det iherdig med å løse saken og åpne Innovamar for det kinesiske markedet – på lik linje med de andre det er åpent for», skriver Salmar–sjef Olav Andreas Ervik i en SMS til IntraFish.

Lerøy har flere slakterier, og sier at de «klarer å håndtere etterspørselen fra Kina». De ønsker naturligvis likevel å få åpnet også slakteriet på Skjervøy.

«Vi vet at Mattilsynet jobber godt med denne saken og håper på at det ordner seg», sier konsernsjef Henning Beltestad via en SMS formidlet av samfunnskontakt Krister Hoås.

Prispremie?

Forrige fredag fikk IntraFish tips om at det angivelig var «over fem kroner kiloen» i prispremie for laks som gikk til Kina sammenlignet med andre markeder.

Sjømatrådets offentlige ukerapport for uke 31 viser at snittprisen til Kina da var på 65,7 kr/kg, noe som er 8,2 kr/kg høyere enn snittet totalt den uken. Det kan trolig i stor grad forklares med at Kina hovedsakelig kjøper stor laks, som generelt ligger over mindre laks i kilospris.

Om en ser på Kina sammenlignet med andre «storfisk–land» som Taiwan, USA og Hong Kong, er Kina omtrent på linje med de andre. Samme mønster ser vi på tallene så langt i år. Der er snittprisen til Kina på 72,14 kr/kg, mot 65,85 kr/kg totalt. Samtidig er prisen så langt i år til både Hong Kong, Singapore og Taiwan rett over 70 kr/kg.

Sjømatrådet opplyser til IntraFish at de ikke utarbeider statistikk for laks solgt til ulike land fordelt på vektklasser.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.