Hognes har tidligere jobbet som forsker i Sintef Ocean. Miljødirektoratet skriver i dokumentet «Kunnskapsstatus marin forsøpling» fra