Saken ble først omtalt av Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad.

Fridtjof Nansens Institutt (herfra FNI) kritiserer myndighetenes forvaltning av utviklingstillatelser som bevilges for teknologiutvikling i rapporten.

Der viser FNI til sammenhengen mellom lusebehandling og økt dødelighet.

– Det er en sammenheng mellom økt lusebehandling og økt dødelighet av oppdrettsfisk. Oppdretterne spyler fisken med ferskvann eller oppvarmet sjøvann. Slik klarer de å overholde lusegrensen, men det fører til økt dødelighet, sier forsker Irja Vormedal ved FNI til Dagens Næringsliv.

Fridtjof Nansens Institutt, FNI:

Fridtjof Nansens Institutt er en et uavhengig forskningsinstitutt som driver samfunnsfaglig og internasjonalt orientert forskning på temaer knyttet til miljø, ressursforvaltning og energi.

Forskningsinstituttet støttes økonomisk av blant annet Kunnskapsdepartementet, Norges Forskningsråd og Europakommisjonen.

FNI ble stiftet i 1948. Da hadde instituttet primært fokus på marin- og polarforskning, men har gjennom årene utvidet forskningsvirksomheten som nå omfatter miljø, ressurs og energipolitikk.

Rettet kritikken mot havmerdene

Forskerne gikk også til krass kritikk av havmerdene som utvikles i Norge, som Midt–Norsk Havbruks «Aquatraz», Salmars «Ocean Farm 1», Nordlaks sin «Havmerden» og Salmars «Smart Fish Farms».

De mener at det ensidige fokuset til oppdrettsnæringen om å utvikle enorme og dyre merder til sjøs, ikke vil løse problemene med lakselus i fjordene. I rapporten kaller de utviklingstillatelsene en «en raus subsidiering i en ellers lønnsom bransje» og «kostbare luftslott» som kan ende opp på søppeldynga.

– Havmerdene er dyre investeringer som trolig har høye driftskostnader. Det er ingen krav til at teknologien som utvikles må tas i bruk. Det kan hende det blir en stor skraphaug igjen av dette, sier Vormedal til DN.

Trekker frem forskningen fra HI og VI

FNI viser også til at selve avlusingsprosessen, spesielt termisk avlusning, som «helt forferdelig for laksen». Vormedal trekker frem forskningen på smerteresponsen blant laks i vann med høyere temperaturer som ble gjort av Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på bestilling fra Mattilsynet.

– Forskning viser at den reagerer øyeblikkelig med å svømme hurtig rundt og kolliderer med karveggen, og etter bare noen minutter mister den likevekt og kan dø, sier Vormedal, som mener metodene ble tatt i bruk uten forsvarlig testing av dyrevelferd, sier hun til DN.