Debatten om krisen er i full gang i valgkampen og blir et hett tema på Husøydagan neste helg.

- Saltfiskkrisen rammer tungt både for industri og flåte, særlig for de som er ensidig avhengig av torsk. Mye tyder på at denne krisen vil medføre strukturelle endringer, men det er fortsatt uvisst hvordan utslagene vil bli.

Det sier seniorforsker Bent Dreyer ved Nofima til FiskeribladetFiskaren. Han har forsket på fiskerinæringa siden 1980-tallet, og setter tingene i perspektiv:

Den tredje strukturkrisen
- I 1983 kom tørrfiskkrisen for fullt som følge av krig i Nigeria.