En fersk aksjonærliste fra Infront for torskeoppdretteren Norcod viser at flere profilerte investorer har aksjer i selskapet. Blant eierne finner vi: Anaxo Capital