Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet heldt ein liten tordentale for forsamlinga på Dagens Næringsliv sjømatseminar torsdag. Ho var oppteken av kor viktig fiskevelferden er for å få