Med økt oppdragsmengde måtte bemanningen i småskalaavdelingen hos Gifas utvides fra 14 til 17 ansatte, skriver selskapet i en pressemelding. Hildegunn Brudevik, Martin Kvalnes og Oda Bjørklund er nå blitt en