Ifølge Finansavisen var det blant annet Nova Sea som fristet Gjelsten til å investere i Helgeland Invest.

Det var helt klart Mo Industripark, Helgelandbase og Vigner Olaisen, som gir en indirekte eierandel på rett i overkant av 10 prosent i oppdrettsselskapet Nova Sea. De to førstnevnte er eiendomscaser, som vi har god erfaring med, svarer Gjelsten på Finansavisens spørsmål om hva som lokket ham til å investere i Helgeland Invest.

Ifølge avisen har Gjelsten investert rundt 750 millioner kroner i Helgeland Invest.

Investeringsselskapet har aksjer i 15 ulike selskaper.

Helgeland Invests mest verdifulle aksjeplassering er nettopp aksjene i Vigner Olaisen, som er største eier i Nova Sea.