Han opplyser at gruppen var aktiv i perioden under koronanedstengingen av Norge. Men etter at koronasituasjonen kom under kontroll, har det