– Mer eller mindre alle forberedelser til bygging er gjort. Vi har sendt inn alle søknader,