Bøe etterfølger Espen Ledang som sa opp i mai. Harry Bøe er i dag administrerende direktør i datterselskapet Norsk  Fisketransport, og Bøe vil etter endringen bekle begge rollene.

- Jeg er glad for den tilliten styret har vist meg, og ser fram til å ta NTS- konsernet videre i den strategiske retning som er lagt, sier Harry Bøe.

Endringen av administrerende direktør vil skje med virkning fra og med 1. september 2016.