Forrige uke var frist for å komme med høringsinnspill til Mattilsynet om kvalitetsforskriften. Det er splid om forslaget om å inkludere ordet