Det skriver INC-gruppen i en pressemelding.

Formålet med prosjektet er å dokumentere at landbasert produksjon av laks vil tilfredsstille krav til miljø, fiskehelse, fiskevelferd og økonomi.

Prosjektet har en kostnadsramme på 50 millioner kroner, og har fått 15 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. Resten er finansiert av aksjonærene i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest.

- Om vi lykkes med pilotanlegget vil vi kunne bygge et fullskala landbasert anlegg med årlig produksjon på 10.000 tonn laks. Dette vil skape arbeidsplasser i mange år fremover, skriver selskapet i pressemeldingen.

Her kan du se video av hvordan INC-gruppen ønsker å skape verdier i fremtiden.

Flere planer

INC-selskapet Havlandet Marin Yngel i Florø har produsert yngel og settefisk av torsk i landbasert oppdrettsanlegg siden 2001, og startet med oppdrett av Berggylt i 2014. I denne perioden har INC-gruppen opparbeidet bred kompetanse innenfor landbasert oppdrett.

I 2016 startet INC-gruppen et arbeid for å etablere anlegg for landbasert oppdrett av laks på basen i Florø.

- Den langsiktige planen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med en årlig produksjon på 10.000 tonn laks på +/- 5 kilo. Laksen blir dermed slaktet uten å ta omveien innom merder i havet. Dermed unngår de lus og vi kan samle opp alt avfall. Anlegget skal baseres på siste tilgjengelige RAS-teknologi, og vil ha sterkt fokus på hensyn til miljø og fiskehelse, påpeker INC-gruppen.

Det arbeides også med planer for etablering av hydrogenproduksjon på Fjord Base.

– «Avfallsstoffet» i hydrogenproduksjon er rent oksygen, som vi kan bruke direkte i lakseproduksjonen, sier økonomidirektør i INC Invest, Roald Førde, og legger til at hydrogenproduksjon også frigjør mye varmeenergi som kan utnyttes.

Daglig leder i Havlandet Marin Yngel, Halvard Hovland, forteller at prosjektet også skal ha en høy miljømessig nyskapende profil.

- Vi tror at løsninger som gir minst mulig miljømessig fotavtrykk på sikt også vil gi best totaløkonomi. Vi ønsker derfor å teste ut konsepter for å omdanne avfall til energi og nye råvarer.

Bevise at en lykkes

Havlandet RAS Pilot skal bygge et pilotanlegg basert på RAS teknologi, med konsesjon på 200 tonn laks pr. år. Laksen skal produseres frem til en slaktevekt på ca. 5 kilo. Det er mange tekniske og biologiske utfordringer knyttet til landbasert oppdrett med RAS-teknologi, men en er overbevist om å lykkes.

– Vi har knyttet til oss noen av landets mest erfarne eksperter i planleggingen, og anlegget skal leveres av selskapet Aqua Optima, som har lang erfaring med RAS-system i inn- og utland, forteller Førde. Selskapet vil også bidra i prosjektet gjennom en utvidet samarbeidsavtale.

Pilotanlegget fikk konsesjon i september 2017, og det er nå klart at Innovasjon Norge vil støtte prosjektet med 15 millioner kroner. Dette var avgjørende for realisering av prosjektet.

-Vi er svært tilfreds med at Innovasjon Norge er med oss og tror på prosjektet. Vi har hatt en grundig og god prosess fra vi startet dialogen med IN til søknaden ble godkjent, sier Førde.

Spesialrådgiver Jan Gurvin ved Innovasjon Norge sitt regionskontor i Sogndal har vært saksbehandler for søknaden.

-Norge ønsker gjennom denne RAS-piloten å bidra til at det utvikles mer kunnskap for å redusere risikoen i landbaserte RAS anlegg. Havlandets tilnærming med å gjøre dette i mindre skala / pilotskala vurderer vi som fornuftig. Innovasjon Norge er positiv til at Havlandet vil spre resultatene og dermed bidra til at næringen får del i kunnskapen fra prosjektet, sier Gurvin.

Havlandet har også initiert samarbeid med forskningsmiljøet Uni Research, som er en del av forskningsinstituttet NORCE.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.