Høringsfristen gikk ut tirsdag denne uken, og det kom inn svært mange høringssvar. Alle de store sjømatorganisasjonene hadde naturligvis svart, og en del lakseoppdrettere hadde også sendt egne svar (Emilsen Fisk, Sinkaberg Hansen, Firda Seafood, Nordlaks, Grieg Seafood og Alsaker Fjordbruk).

Spurte i spørretimen

I Stortingets spørretime onsdag var skatten et tema, faktisk som aller første spørsmål. Det var Arbeiderpartiets representant (og fiskeripolitiske talskvinne) Cecilie Myrseth som spurte finansminister Jan Tore Sanner (H) om saken.

– Det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på skattlegging av havbruksvirksomhet, leverte sin rapport til tidligere finansminister Siv Jensen 4.