Ifølge Mattilsynets pressemelding har mange høringsinstanser bedt tilsynet om å utsette høringsfristen fordi koronasituasjonen krever mye av dem. «Dette har Mattilsynet stor forståelse for, og har derfor etter